Chrípkové prázdniny v MŠ

Riaditeľstvo Materskej školy v Rozhanovciach oznamuje rodičom, že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach, z dôvodu vysokej chorobností detí bude prevádzka MŠ prerušená od 04.12.2017 do 08.12.2017. Nástup do MŠ je 11.12.2017

Oznam

Riaditeľstvo MŠ v Rozhanovciach, oznamuje rodičom, že dňa 16.10.2017 (pondelok) o 16.15 hod. sa uskutoční mimoriadne stretnutie rodičov ohľadom poučenia pri výskyte pedikulózy.

zapis

Zápis detí do MŠ

Riaditeľstvo MŠ v Rozhanovciach oznamuje rodičom, že zápis nových detí do predškolského zariadenia na šk. rok 2017/2018 sa uskutoční dňa 25.5. 2017 od 10:30 do 16:30 hod.  (viac…)

Oznam

Materská škola v Rozhanovciach, oznamuje rodičom, že prevádzka MŠ bude počas veľkonočných sviatkov prerušená v čase od 13.04.2017 do 17.04.2017. Nástup do MŠ je dňa 18.04.2017 /utorok/.

Chrípkové prázdniny

Riaditeľstvo materskej školy v Rozhanovciach oznamuje rodičom, že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach, z dôvodu vysokej chorobností detí bude prevádzka MŠ prerušená od 14.02.2017 do 17.02.2017.

Rodičovské združenie

Riaditeľstvo Materskej školy v Rozhanovciach oznamuje rodičom, že dňa 1.2.2017 o 16.15 hod. sa uskutoční stretnutie rodičov /rodičovské združenie/.

Oznam

Riaditeľstvo MŠ v Rozhanovciach oznamuje rodičom, že prevádzka materskej
školy bude z technických príčin prerušená od 24.01.2017 do 26.01.2017
/vrátane/ na základe oznámenia zriaďovateľa. Za pochopenie ďakujeme.

Školský rok 2016/2017

Prevádzka materskej školy v školskom roku 2016/2017 začína v pondelok 05.09.2016.

Oznam

Obec Rozhanovce oznamuje rodičom, že pôvodne plánované prerušenie prevádzky MŠ sa ruší. Prevádzka pokračuje v obmedzenom režime, ako doposiaľ a plánovaná výmena okien v hlavnej budove MŠ sa bude realizovať až v mesiaci júl.

zapis do ms

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/2017

Riaditeľstvo MŠ v Rozhanovciach oznamuje rodičom, že zápis nových detí do predškolského zariadenia na šk. rok 2016/2017 sa uskutoční
dňa 18.5.2016 od 10.30 do 16.30 hod.
K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

(viac…)